Praktijk

Grotere Wezensaspecten

Ingang 5: Grotere Wezensaspecten

Het grotere wezen -het totaal van Lichaam, Ziel en Geest- dat de mens ook is tracht zich te manifesten om zó grotere cohesie en geluk en gezondheid te brengen. Het hart is daar de grote toegangspoort voor.

Activatie van het Hoger Hart

Het boek Het etherische veld en de vier etherische bronnen –gesprekken met de elf Fjerk-, vertelt over eenvoudige oefeningen om je bewust te worden van de eenheidsvelden waar toe wij beschikking hebben. Een daarvan is de activatie van het Hoger Hart. De totstandkoming van de gelukservaring als het verbindingsveld geactiveerd is!

Gesprekken mer de elf Fjerk

Almine

Zeer geïnspireerd ben ik door Almine, Ziener, spirituele leraar, krachtige healer, artist, schrijfster en zangster en nog veel meer. Zij bewandelt een pad op het scherp van de snede, waar openbaringen elkaar opvolgen. Het is te veel om hier te allemaal te bespreken. Vele van haar ceremonies, zegels, wielen, muziek, woorden en boeken zijn in de praktijk. Al deze technieken initiëren kracht om degene die je bent buiten deze matrix om te activeren.

Buddha Maitreya

Buddha Maitreya is de in Amerika geboren incarnatie van Buddha Maitreya. Hij vormt instrumenten om mensen te helpen zich spiritueel te ontwikkelen, zodat er positieve veranderingen kunnen plaatsvinden in hun leven en voor de planeet. De instrumenten zorgen voor transformatie door hun geometrische vorm, gebruik van magneten en kristallen, kleur en door de toevoeging van zijn zegeningen.

The Maitreya ‘Solar Cross’ is een fysieke vorm, een fysieke expressieve van een transformative kracht. Negatieve energieën, of te wel de energieën die niet in harmonie zijn met de geometrie van de vorm, worden verzameld en in de centrale vortex van de vorm getrokken. Daar pulseren de energieën met de energieën van aarde, mineralen, planten, dieren, maan, zon en de sterren, omdat de octahedron het basispatroon is van alles. Het trekt de energie erin door de resonantie van het energetisch veld met schoonheid en harmonie. Als er iets mist dan wordt het toegevoegd. Negativiteit verdwijnt gewoon in de basis omdat het een gebrek heeft aan volheid. * (Vrij vertaald van de website)

Buddha Maitreya’s etheric weaver is eenvoudig te gebruiken als meditatie of als healing instrument. De etherisch weaver helpt je om in overeenstemming te komen met de Buddha Natuur in je Hoge ‘Mind’/ Geest, hart en fysieke wezen. De etherische weaver resoneert met je etherische veld en je etherische lichaam en het maakt je ‘wakker’ en het reguleert de chakra’s beter dan wat en wie dan ook. Er zijn geen beperkingen in hoe heilig het Zelf kan zijn.

The Maitreya Solar Cross & Etheric weaver

LichtWesen Essences

De LichtWesen essences zijn werkzaam gemaakt door de trilling, de essentie van geestelijke wezens op te slaan: de trilling van Aartsengelen, Aardengelen en Opgestegen Meesters. De LichtWesen essences bewerkstellen bewustwording, zelfontplooiing en spirituele groei. De LichtWesen essences lossen blokkades en storingen in het energiesysteem op, harmoniseren de energiestroom en ondersteunen de ontplooiing van talenten en mogelijkheden. Het evenwicht van lichaam, geest en ziel wordt gebalanceerd. In de LichtWesen essences wordt de trilling van het betrokken wezen aan de materie gebonden. Je kunt de essence vergelijken met een opgeladen batterij, die stroom verzamelt en ter beschikking stelt, die men anders niet kan transporteren of opslaan.

Mahachika, het Persoonlijk Krachtwoord

Mahachika is een driedelig woord welke door mij gevormd wordt op een probleem- of vraaggebied in je leven. Dat kan een gebied zijn op psychisch, energetisch of fysiek niveau. Het woord is drie-voudig en is geënt op de drie Ascentie-principes van Almine - de Liefde, het Prijzen (oftewel het lof-zingen) en de Dankbaarheid -, en op de drie manifestatievormen van het menselijke leven, te weten de Ziel, de Geest en het Lichaam. In de boeken ‘Het mysterie Salomo’ en het boek ’Het etherische veld’ wordt hier ook uitgebreid op in gegaan. De Mahachika gaat ervanuit dat de ‘wond’ van een probleemgebied - pijn, verdriet, ziekte of onvermogen-, een wortel heeft in eén van de drie manifestatie lagen.

Hiervoor wordt een persoonlijk woord gemaakt. Dit woord werkt als een homeopathisch principe. Twee tot vier keer per dag wordt het woord opgezegd. Ook kan het daarnaast als resonantie in een flesje geplaatst worden, zodat het naast het opzeggen van de woorden ook ingenomen kan worden. Kan los van afspraak of behandeling. Voor meer informatie vraag naar de folder via het contactformulier

Alfons Ven

Alfons Ven, van huis uit regeltechnicus, woonachtig in het hartje van de Belgische Ardennen ontwikkelde de (r)evolutionaire Ven-methode. Zelf was hij tientallen jaren het slachtoffer van medisch falen. Als ingenieur kreeg hij een elektrische schok waarvan men dacht dat het hem fataal zou worden. Hij bleef echter leven en probeerde en bestudeerde letterlijk van alles, maar kwam er niet uit. Hij ging ver voorbij de huidige medische kennis en ontdekte hoe hij zijn menselijke besturingssysteem nieuwe instructies kon geven. Volgens hem is er een onzichtbaar, in het hele universum aanwezig systeem dat alles bestuurt, ook ons mensen.(…). Hij verpakte de instructies in simpele pilletjes en begon ze op zichzelf uit te proberen. Reeds de tiende dag van een 28-dagen Matrix Support Program beleefde hij het wonder van de zo vurig verlangde ommekeer. Niet alleen bij hem werkte zijn nieuwe visie, maar bij vele anderen, die ook niet meer geholpen konden worden. De belangstelling was zo groot, dat hij door bleef gaan met zijn studie, die hij zijn “evolutionaire-visie” noemt. De MPS vindt zowat over de hele wereld zijn weg. In de praktijk hebben we de algemene middelen ter beschikking en te koop. Voor het bestellen van bepaalde kuren na afspraak en gesprek. Voor meer info en de kuren van Alfons kunt u de website bezoeken.

Zelfverwerkelijking en manifesteren

Manifesteren is de beweging die vanuit een beginsel -vanuit een idee of een verlangen- het pad wordt voor het neerzetten van dat beginsel op aarde. Het vormen in de stof. Manifesteren is vormen! Het is het mysterieuze proces vanuit het subtiele, het onzichtbare, naar het gevormde. In dit proces van vormen kunnen krachten gevoeld en ervaren worden, die deze vorming beïnvloeden. Deze kunnen de vorm ‘vervormen’, zodat er uiteindelijk een andere vorm ontstaat dan in het beginsel van het verlangen is ervaren. Dat hoeft niet erg te zijn, zolang dit in verbinding met het geheel plaatsvindt. Dat wordt anders als de vervorming geïnitieerd wordt door scheidingsbewustzijn en manipulatie. Mijn vraag hierbij is, hoe kunnen we het Oorspronkelijke Kosmische verlangen voor de Mens (individueel of in het algemeen) op de Moederplaneet Aarde vormgeven? Als de ruis van manipulatie en scheiding in ons en om ons heen doorbroken gaat worden... wat zou er dan te voorschijn komen? Oftewel: Hoe doen we dat, een nieuwe aarde scheppen?

De reading richt zich op de volgende onderdelen als vraagstellingen:
 • Wie weet begint het met de relatie en met het inzicht ten opzichte van jezelf en je eigen lichaam.
  Vraag: Wat is de puzzel van mijn leven en hoe zou het inzichts-plaatje eruit kunnen zien?
 • En dan, wat is de verbinding die je vormt met anderen?
  Vraag: Waar brengt de verbinding met de Ander mij heen, als richtingaanwijzers op het grote veld van Zijn?
 • Dan het stuk wat je verbindt met de aarde, Terra Gaia, onze Moeder.
  Vraag: Hoe ben jij het antwoord op wat Zij van jou vraagt?
 • Dan komt de verbinding vanuit je essentie:
  Vraag: Wat is het wat jij vanuit het Bron Bewustzijn komt manifesteren? Wat is jouw Toon waardoor het etherische veld hier kracht krijgt zich te verheffen?
 • En de laatste vraag:
  Wat heb je nodig om in je Grote Midden, het hart, blijven?
  Hoe kan je je hart gebruiken als instrument om De Bron, de Oneindige, manifest te maken in je leven en in het levensveld van de aarde?
Boek Het mysterie van Salomo

Neem contact met mij op

Heb je een vraag over de site, een behandeling of wilt u zich opgeven voor een sessie

ADRES GEGEVENS

Mannaz de Witte Tara
Hanneke Bouma
Bruine Engseweg 41
3911 CJ Rhenen
T: 0317 - 618 609

MANNAZ DE WITTE TARA

Praktijk voor Heling en wel-Zijn:
Energie-, gevoels-, lichaams- & Bron-Bewustzijn,
Innerlijke & Omgevings-chemie

NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van aanbiedingen, nieuws of nieuwe ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief.