Praktijk

Informatie en Energie

Ingang 1: Informatie en Energie

De basis van ons wezen vormt zich uit deze twee gegevens:

  1. De informatiestroom waaruit we gevormd worden: emotionele, fysieke, mentale, emotionele, spirituele, kosmische informatie.
  2. De activatie (=energie) die eraan gegeven wordt of die we zelf eraan geven. Alles in en om ons heen bestaat uit informatie en energie. De energiestromen en de energiesystemen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren en de informatie van de ene plek naar de andere te krijgen. En zo vorm te geven aan datgene wat we activeren.

De Asyra

Het Asyra PRO® systeem (PRO is een afkorting van “Photon Resonance Optimization) is een nieuwe ontwikkeling (sinds 35 jaar) van de ontwikkelaar-/ontwerper/therapeut Joe Galloway van het bedrijf G-Tech in Utah, USA. Bio-fotonen resonantie (Electrodermale) technologie die al in de voorlopers (MSAS, BEST, etc) werden gebruikt. Net als ultrasound waves en MRI’s die gebruik maken van elektromagnetische velden, zo maakt de Asyra gebruik van ons energetisch lichaamsveld voor een accurate meting/screening en wordt er ook gelijk met een balancerende behandeling begonnen. Onze gezondheid wordt bepaald door processen in het menselijk lichaam die in balans zouden moeten zijn. Het Asyra systeem kan in dit proces een belangrijke rol spelen, als eerste door een meting (screening) te doen van meer dan 40 organen en systemen in het lichaam.

Vervolgens wordt er met de ‘comprehensive analysis’ in de software databank/bibliotheek gezocht wat er nodig is om de organen, die uit balans zijn geraakt, weer in balans te brengen. De balancerende frequenties worden dan via de staven naar het lichaam van de cliënt gestuurd en daarna wordt gemeten of dit voldoende was. (pre- en post test). Vervolgens kunnen er nog vele testen/protocollen worden toegepast al naar gelang de resultaten en de inzichten van de therapeut. De frequenties die aldus gevonden zijn kunnen in een individuele homeopathische verdunning in een vloeistof (en/of laserpen) worden ingeprent. De testresultaten tonen de therapeut/arts de mogelijkheid om het juiste behandelplan voor de cliënt te ontwikkelen. Het Asyra-systeem werkt als een elektronische kinesioloog en stelt geen diagnoses.

Asyra PRO systeem

Aura en chakra’s

De aura zou je ook het energieveld kunnen noemen. Het leef- en voel- en zijnsgebied van de mens rond het lichaam. ‘Het werkveld’ van de mens. In dat energieveld worden over het algemeen 7 lagen onderscheiden en kleuren die zich manifesteren en vormen naar je emotionele en lichamelijke ervaringen. Deze ervaringen kunnen dan in je aura ‘gelezen’ of’ gezien’ worden. Iedere nuance en kleur in de aura is een stromend, zich aan ervaringen en momenten aanpassend proces.

De chakra’s zijn energiewielen of- kolken, die eruit kunnen zien als trechters, met hun punt in het ruggenmerg en die in het lichaam gekoppeld zijn aan de klieren. Ze bevinden zich zowel voor- als aan de achterzijde van het lichaam. Er zijn 7 hoofdchakra’s met 7 kleuren en een aantal kleinere chakra’s, maar eigenlijk is elke cel ook een klein chakra. De functie van een chakra bestaat uit opnemen en afgeven van energie (indrukken). Elke chakra staat in verbinding met een auralaag en is verbonden met bepaalde gevoelsbelevingen. Verschillende mensen geven aan dat in deze tijd van planetaire veranderingen en energetische veranderingen ook het aantal chakra’s vermeerderen. Dat wil eigenlijk zeggen dat de reikwijdte van denken voelen en handelen zich vergroot.

Balvaspata

De healingmodule van de Ziener, Mystica Almine.

Wat is Balvaspata?
Balvaspata betekent ‘heling van het hart’ (healing of the heart) in de taal van de Moeder Godin. Het werkt met licht en frequentie. De taal is een kosmische taal, die gebruikt wordt door De Moeder/ Eeuwige Wezen en Engelen.

Wat doet Balvaspata?
Bij gebruik van Balvaspata, worden de frequenties van heilige zegels daarheen getrokken waar ze het meest nodig zijn. Balvaspata vervangt de verwrongen matrixen met helderheid door het benadrukken van de expressie van puur licht en harmonie, dat in ieder wezen ligt. Balvaspata inspireert de persoon/of een deel van het lichaam, om op een hoger niveau zich te uiten, of door patronen en gedragingen, die vast gehouden worden in herinneringen te bevrijden.

Wat zijn ‘sigils’/zegels versus symbolen?
Een zegel beschrijft iets. Het beschrijft de kwaliteit of frequentie van wat er bedoeld wordt, de precieze frequentie van de emotie. Een zegel beschrijft niet alleen wat ze vertegenwoordigen, maar zijn ook het middel om te communiceren met wat ze vertegenwoordigen. Zegels zijn verpakte bewustzijnsdeeltjes.

Hoe kwam Balvaspata tot stand?
In 2006 veranderden de wetten die het Bestaan regelen. De frequenties van de kosmos verhieven ons uit de kosmos van polariteit, als eerste oorzaak voor kosmisch bewegen, naar een verhoogde cyclus van bestaan, waar resonantie de belangrijkste bewegingskracht is. Naast de Balvaspata, zijn er vele ceremonies, yoga’s van de verlichting individueel, of in kleine groepjes te volgen.

Workshop, meditatie en healing met Belvaspata
Deze Balvaspata maakt de harmonieuze frequenties van de aspecten van het lichaam die nog niet hun Lied zingen manifest. The Song of the Self helpt de illusie van afgescheidenheid die door innerlijke emotionele conflicten in stand worden gehouden op te lossen.

Kijk op de geplande cursussen of vraag het zelf aan. Over de Ziener en spiritual teacher Almine zelf:
Almine ’s website : Spiritualjourneys.com
Nederland: Almine.nl
België: Anutiama.nl

(Energetische) Beïnvloedingen

Voorbeelden:

  • Doordat we energetische wezens zijn, zijn we ook gevoelig voor energie. We beïnvloeden elkaar met onze energie.
  • Op plaatsen waar intensieve dingen hebben plaatsgevonden kan die energie van de emotie of de gedachtekracht gekoppeld blijven aan de plek.
  • Ook zijn er mensen die sterven en die verbonden blijven aan de aarde of aan mensen en die zich dus, voor wat voor reden dan ook, zich niet vrij kunnen maken.
  • Het opleggen van wensen en verwachtingen aan een ander, het manipuleren, soms rituelen of bezweringen, is ook een vorm van energetische beïnvloeding.
  • Soms kan die beïnvloeding zo sterk zijn dat het ons dagelijkse leven beïnvloedt. Dan is het zaak daarnaar te kijken.
  • Energetisch werk op welk niveau ook, schoont het pad, je energetische tuin. Het kan verhelderen en het verbreedt het kader waarin je jezelf kan verwezenlijk en manifesteren in je leven.

Etherische Bronnen

De drie etherische Bronnen verbinden ons met etherische velden, die niet door ons persoonlijk en door polariteitswerking geactiveerd zijn. De etherische bronnen zouden beschouwd kunnen worden als etherische instrumenten die we van het etherische veld van Moeder Aarde gekregen hebben. In het boek Het etherische veld en de vier etherische bronnen -gesprekken met de elf Fjerk- worden ze de niet-persoonlijk eenheidsvelden genoemd. Het zich verbinden met deze velden geeft een ‘opwelling’ of ‘opwekking’ van eenheid-ervarings-‘energie’. De gevoels-activators van deze eenheidsvelden zijn dankbaarheid, liefde en het uiten van vreugde. Deze velden zijn het fysieke aardse veld, het hartveld en het inzichts-creatieveld. Eén van de meest inspirerende velden is het veld van het Hoger Hart. Dit is het veld, eenmaal geactiveerd, dat ons dichterbij brengt bij onze originele menselijke potentie.

Biotensor, Pendel en Spiertest

De biotensor lijkt een beetje op een wichelroede, maar werkt eigenlijk als een pendel. Ook is het te vergelijken met een spiertest zoals je die bij de Kinesiologie en Touch for Health, of de 0-vingertest gebruikt. Met al deze ‘instrumenten’ is het zo dat ze in gebruik reageren of resoneren met en door de aanwezige energie. Het energetisch lichaam, het emotionele en mentale bewustzijn en het fysieke lichaam met zijn chemische processen, alles resoneert met een bepaalde trilling, een frequentie. De biotensor, spiertest en pendel zijn manieren om de energie te testen die vermeerdert of vermindert. En in dat proces kan een pendel gaan bewegen of test je een spier of beweegt de spriet van de biotensor. Dat wat de energie waarneemt wordt via het autonome zenuwstelsel van het lichaam vertaalt naar een beweging. Het blijft altijd een indicatie, een zoeken naar een weg, nooit een wet of een vaststaand feit. Op deze manier werken, maakt dat de intentie gesteld blijft op het zoeken naar balans. Naar het zoeken naar een nieuwe een richting. Nooit met het verkrijgen van een diagnose. Het is een manier om beter verankert te raken in het etherische Nu moment, daar waar het werkelijk werkveld van de mens ligt.

Healing

Het energieveld rond de mens, de aura en chakra’s, dus de subtielere frequenties van het lichaam en de persoonlijkheid, kan behandeld worden. Dit behandelen heet ‘healing’ en is het schoonmaken, het afvoeren, het eventuele toevoegen van kleuren doormiddel van intentie. Dit afvoeren en gronden van de energie gebeurd doormiddel van het voelen met de handen, gekoppeld aan de indrukken die je als behandelaar krijgt van de cliënt. Zie verder aura, chakra’s en Intuïtieve Ontwikkeling. Zie ook de introductie Video to Pranic Healing. De Pranic healing doe ik zelf niet, maar deze video is informatief en vertelt hoe een healing kan gaan.

Waar wel gebruik van gemaakt kan worden is Therapeutic Touch, een effectieve snelle healing module die ontwikkeld is voor verpleegkundigen en anderen in de zorg: therapeutictouch.nl

Leading

De Leading techniek is een healing manier die werkt vanuit de energie van het hart en het hartchakra. Het brengt als het ware het onderwerp waar een leading op gedaan wordt in de energie van het hart en leidt het zo naar een nieuwe manier van kijken en voelen over het onderwerp. De techniek is ontwikkeld door Linda Keen en Aart de Waard. Zie ook Intuïtieve Ontwikkeling.
Via mijn contact met de Elf Fjerk, in het boek ‘het etherische veld en de vier etherische bronnen’, komt de activatie van ons Hoger Hart aan de orde. Dit Hogere Hart verbindt ons persoonlijke met het Oneindige en helpt ons met het verhogen van onze frequentie.

Reading

Reading is het ‘kijken in’ en ‘het lezen van’ iemand ’s energieveld. Healing gebeurt in samenwerking met de handen en de intuïtieve impressies die opgedaan worden van de persoon die behandeld wordt. Reading gebeurt in de samenwerking van de beelden die gezien worden en de gevoels- en intuïtieve impressies die ervaren worden. Door deze uit te spreken en te communiceren en de beelden te healen, kan een verandering plaatsvinden en een bewustzijn over het onderwerp in gang gezet worden, die verheldering en inzicht kunnen geven.

Zie ook Intuïtieve Ontwikkeling, Healing en Leading Mensenintuitie.nl en Cli.nl

Reconnection

Reconnective Healing, een vorm van heling, ontwikkeld door Eric Pearl, die een verbinding tot stand brengt tussen de energiebanen van ons diepste wezen en die van de aarde en het universum. Reconnective Healing is in staat om ons opnieuw te verbinden met het universum en ons diepste zijn, niet alleen door een nieuwe set van helende frequenties, maar door mogelijk een heel nieuwe bandbreedte. De effectiviteit van Reconnective Healing is duidelijk aangetoond door de praktijkervaringen, maar ook in wetenschappelijke laboratoria.’ Grotendeels overgenomen van de site: Thereconnection.nl

Reiki

Een healings-techniek die energie doorstroomt van de behandelaar naar de ontvanger. Reiki wordt wel vertaald als universele energie. Letterlijk vertaald uit het Japans betekent het kracht van de zon. De naam luidt officieel 'Usui Shiku Ryoh', of in het Nederlands: 'De Usui reikimethode'. Reiki is dus een vorm van energieoverdracht. De helende energie werkt zowel op lichamelijk als op geestelijk, emotioneel en spiritueel niveau. Reiki maakt gebruik van verschillende 'graden'. De graden verkrijg je door een inwijding, ook wel "afstemming" genoemd. Deze inwijding is een rituele handelingen waardoor je opengesteld wordt als kanaal voor de zelf genezende kracht, de "Reiki". Wel is het zo dat met de komst van de Reconnection en de Balvaspata, ik nu deze technieken gebruik: alles-over-reiki.nl

(Toegepaste) Kinesiologie en Energietesten

Het spiertesten, eigenlijk het energietesten, is voor het grotere publiek ontwikkeld door George Goodhart, gebaseerd op het werk van het echtpaar Kendall, osteopaat Frank Chapman en Terence Bennet. John F. Thie heeft in de jaren ’70 het Touch for Health systeem ontwikkeld, welke uitgaat van het herstellen van de balans. Het spiertesten gaat uit van een zachte druk op een bepaald spier en van het vinden van een versterkend of een balancerend gegeven. Velen hebben daar weer variaties op gevonden zoals John Diamond, Roy Martina met de O-ring test en Jan Weenink, bij alle drie heb ik opleidingen en/of cursussen gevolgd, verder heb ik cursussen gevolgd in de Ortho-Kinesiologie:

Energietesten

Het Verzamelpunt

Wij mensen hebben een punt waarmee ons energie-lichaam vast zit aan ons fysieke lichaam. Een gegeven dat hier in het westen lang minder bekend was. Evenmin was bekend dat onbewuste verschuiving van dit punt klachten oplevert. Het hoeft niet altijd iets te zijn wat je gelijk merkt, of waar je gelijk ziek van wordt. Wel geeft de verschuiving een verandering in het gevoel en waarneming. Als het Verzamelpunt verschoven blijft kan dit een indicatie zijn voor bepaalde klachten die op langere termijn zouden kunnen optreden. Door een ernstig lichamelijk ongeluk, ziekte, koorts, een tragedie, gewelddadige intimidatie, een overdosis drugs, acute stress, e.d. ondergaan veel mensen een persoonsverandering, die vaak gepaard gaat met ongewone fysieke symptomen en ziekte.

Fysieke vermoeidheid, emotionele uitputting of ziekte kan gemakkelijk een onwillekeurige verschuiving van het Verzamelpunt bewerkstelligen. De locatie van het Verzamelpunt ‘bepaalt’ hoe we ons gedragen, ons voelen en de wereld waarnemen.

Verzamelpuntcheck en –correctie
De procedure om het Verzamelpunt te vinden en te corrigeren is snel, eenvoudig en pijnloos. Verschuiving van de locatie van het Verzamelpunt kan onze bewustzijnstoestand veranderen, onze biologische energieniveaus verhogen en de algehele gezondheid verbeteren: whalemedical.com


Neem contact met mij op

Heb je een vraag over de site, een behandeling of wilt u zich opgeven voor een sessie

ADRES GEGEVENS

Mannaz de Witte Tara
Hanneke Bouma
Bruine Engseweg 41
3911 CJ Rhenen
T: 0317 - 618 609

MANNAZ DE WITTE TARA

Praktijk voor Heling en wel-Zijn:
Energie-, gevoels-, lichaams- & Bron-Bewustzijn,
Innerlijke & Omgevings-chemie

NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van aanbiedingen, nieuws of nieuwe ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief.