Praktijk

Psyche

Ingang 4: Psyche

Zelfgevoel en gevoelens/emoties ontstaan door hoe we bejegend zijn in ons leven en door wat we hebben meegemaakt. Vaak worden daardoor (onbewust en uit overleving) oordelen en conclusies gevormd, die ingegraveerd raken in ons gevoelsleven en gedachtegangen. Deze patronen kunnen soms cirkelgang na cirkelgang herschapen worden.

Bachflowers, Flower- en Edelsteenremedies

Dr. Edward Bach was een homeopaat en bacterioloog uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. Hij was er van overtuigd dat de zorg voor de geestelijke gezondheid een belangrijke rol speelt in de algehele gezondheid. Hij ontwikkelde een nieuwe manier van bereiden van planten. De planten werden vers geplukt en door middel van koken of door een combinatie van water en zonlicht revitaliseert. Hij maakte zo 38 bloesemremedies, die hij schakeerde in 7 groepen.

  1. Onzekerheid
  2. Onvoldoende interesse in het hier en nu
  3. Eenzaamheid
  4. Overgevoelig voor invloeden en ideeën
  5. Moedeloosheid
  6. Over bezorgdheid om het welzijn van anderen
In de laatste tientallen jaren zijn er velen geweest die dit proces overgenomen hebben en er zijn nu vele soorten remedies te krijgen.

Bachflowers

Hypno-, Regressie- en Reïncarnatietherapie

Regressie- en reïncarnatie therapie gaat ervan uit dat de ziel van de mens meerdere levens doormaakt. Ook gaat men ervan uit dat de traumatische ervaringen die zich zowel in het huidige leven als in de vorige levens kunnen hebben voorgedaan, doorwerken in het nu. De therapie tracht door gerichte concentratie op het probleem, terug te gaan naar de onverwerkte ervaringen en deze opnieuw te beleven en daardoor te verwerken. In de regressie- en reïncarnatietherapie, zoals die in Nederland wordt toegepast, wordt niet gewerkt met hypnose maar met trance.

De trance waarvan de meeste Nederlandse therapeuten tegenwoordig gebruikmaken verschilt qua diepte en intensiteit van de hypnose die in de ontstaansgeschiedenis van de therapie wel werd toegepast. Vroeger werden soms vormen van hypnotische inductie toegepast waarbij de cliënt geen volledig bewuste controle meer had over wat er gebeurde, terwijl bij de trance die nu bij regressie- of reïncarnatietherapie wordt gebruikt de cliënt bewust aanwezig is en blijft en ook vanuit dit bewustzijn reageert op de vragen van de therapeut. De ervaringen waar in de regressie- en reïncarnatietherapie mee wordt gewerkt kunnen komen uit dit leven, de prenatale tijd en geboorte, en ook uit vorige levens. Voor de therapie hoeft men niet in vorige levens te geloven.

Als een cliënt in zijn huidige leven blijft, heet de herbeleving van vroegere ervaringen regressie; als eerdere, vanuit dit leven niet te duiden levenservaringen boven komen, spreekt men van een reïncarnatietrance. (*naar Wikipedia). In mijn praktijk koppel ik dit therapeutisch vermogen van reïncarnatie- en regressietherapie tegenwoordig aan de spiertest of een andere manier van testen zodat het proces sneller kan verlopen.

Innerlijke delen (familie) en innerlijke kind therapie

Het innerlijk van de mens, de psyché, wordt ook wel gezien als een schakering van persoonsdelen. Bijvoorbeeld de innerlijk wijze, de innerlijke strijder, het innerlijke kind en de innerlijke verzorger. Door traumaervaringen kunnen deze vier basisdelen uit balans raken en soms in stukken uiteenvallen. Zo kan het voorkomen dat het hele innerlijke leven van iemand zich verschuift of zich splitst. Dit heeft als doel dat de niet te verwerken pijn te overleven. De therapie houdt zich bezig met het aanspreken van de betreffende delen, veiligheid en vertrouwen voeden en het verwerken van de trauma’s

Kleuren, Kleurenbrillen en Kleurenlampen

Elke kleur in het lichtspectrum heeft een andere werking op ons systeem. De werking wordt nog directer als ze bijvoorbeeld via een bril in contact komen met het oognetvlies. Daarvoor zijn kleurenbrillen aanwezig in de praktijk. Kleuren worden ook gebruikt in een licht kleurenlamp, die op acupunctuurpunten of lichaamsplekken gebruikt kunnen worden.

Ook in de licht, frequentie, edelsteen lampen van de Lux IV wordt kleur gebruikt, maar dan in samenwerking met (ook de kleuren van) edelstenen (zie daar).

Als voorbeeld de betekenis van kleuren in afbeelding van de cirkel. Kleuren werken niet alleen psychische, maar hebben ook een enorme werking in al deze vijf behandelingangen.

Kleuren cirkel

OMR/Eyeyoga

OculoMotoricRegulation (OMR) voorheen EyeYoga. Het principe van OMR is dat een reactiepatroon op een situatie of gegeven, een ingegraveerd automatisch reactiepatroon kan worden. Dit omdat het overlevingsinstinct door bijvoorbeeld trauma, ziekte, angst is wakker gemaakt Door het maken van de specifieke oogbewegingen van OMR ben je in staat om invloed uit te oefenen op de manier waarop je hersenen data en informatie verwerken. Op deze manier stimuleer je je hersenen nieuwe verbindingen aan te gaan om nieuwe ervaringen en patronen te vormen. OMR is ontwikkeld door Dr. Andrea Jell.

Visualisatie

Met visualisatie wordt er gebruik gemaakt van het voorstellingsvermogen. De taal van het on- en onderbewuste is een beeldentaal, die over het algemeen gekoppeld wordt aan een gevoel of een ervaring. In het proces van het voorstellen van beelden, kan het bewuste met het onderbewuste communiceren. Op deze manier kan een nieuw kader gevormd worden, waarin de energie anders stroomt, het gevoel iets nieuws kan ervaren en er krachten ontwikkelt kunnen worden om een nieuwe vorm te laten ontstaan. Dit kan ondersteunend werken bij bewustzijnsprocessen en veranderingsprocessen. Bij de cursussen ‘Intuïtieve Ontwikkeling’ worden ook gebruik gemaakt van visualisaties.


Neem contact met mij op

Heb je een vraag over de site, een behandeling of wilt u zich opgeven voor een sessie

ADRES GEGEVENS

Mannaz de Witte Tara
Hanneke Bouma
Bruine Engseweg 41
3911 CJ Rhenen
T: 0317 - 618 609

MANNAZ DE WITTE TARA

Praktijk voor Heling en wel-Zijn:
Energie-, gevoels-, lichaams- & Bron-Bewustzijn,
Innerlijke & Omgevings-chemie

NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van aanbiedingen, nieuws of nieuwe ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief.