Inspiratie en artikelen

De Moeder

De Moeder, de Oerbron van het Moederlijke

De moeder

Gedurende de laatste jaren ben ik me meer en meer bewust geworden van de draagwijdte en de invloed van Degene je de Grote Moeder zou kunnen noemen. In onze door het patriarchaat gevormde samenleving is het vrouwelijke en het moederlijke lange tijd naar de achtergrond geschoven.

Misschien hebben we in ons grote algemene onbewuste het nodig gehad het mannelijke en het patriarchale te laten (uit)leven. Dat er ergens een noodzaak was dit bewustzijn gestalte te geven. Aan de andere kant zou het een lastig te beheersen aspect van het derde dimensionele bewustzijn kunnen zijn waarin we leven. Namelijk dat in de dualiteit het ontspoorde ‘mannelijke’ zich in de destructieve krachten ervan verliest. Dit zowel binnen de man als binnen de vrouw.

Wat daarbij mede verminkt is geraakt, is het vrouwelijke bewustzijn, welke als spiegelende reactie op het mannelijke - om van een bepaalde balans zeker te zijn - mee verandert. En daarbij verliest het moederlijke en het Oer-Moederlijke in ons haar belangrijke voedende terrein en kunnen we onze kinderen niet het zuivere onbaatzuchtige liefdevolle vertrouwen meer aanbieden. Waardoor de vicieuze cirkel vol is en de geschiedenis zoals we die kennen plaatsvindt.

Als ik de tekenen van de tijd goed begrijp, staat het bewustzijn op het punt een grote verandering te ondergaan. In lange tijd zijn er niet zoveel mensen geweest die aan zichzelf gewerkt hebben, die op ontdekkingstocht zijn gegaan in zichzelf, die verantwoordelijkheid genomen hebben voor hun ervaringen en hun gevoel. Mensen die van vorige levens weten, regressies meemaken, hun intuïtie hebben ontwikkeld, healers zijn of hebben bezocht. In geen tijd van ons beschreven geschiedenis, zover we dat kunnen nagaan, is er zoveel informatie toegankelijk geweest en zo wijdt verspreidt gelezen en begrepen. Informatie over buitenaardsen, over engelen, over natuurwezens, over verschillende dimensies, over kosmos en universum, over God en Godin, over zelfverwerkelijking en soevereiniteit. Er is zoveel duidelijk geworden over het bewustzijn van de aarde. Wíj, de strijdvolkeren, worden langzaam bewust dat we leven met elkaar, in een wereld, op een aardbol, in een universum, dat lééft. Dat we verbonden zijn met elkaar en met onze omgeving. En dat onze daden gevolgen hebben.

Hoe helen we onze pijn en onze onmacht? Hoe balanceren, harmoniseren we dit enorme verwrongen bewustzijn dat ontwikkeld is? Hoe vinden, hoe krijgen we de macht over ons eigen leven en gezondheid weer terug, om ons in onze volle spirituele bewustzijn te volgroeien?

Zonder strijd en oorlog heeft het leven al uitdagingen genoeg. Er is en er wordt nog zoveel leed gevormd. Hoe gaan we dat doen? Hoe maken we daarin een ommezwaai? Zodat het verwrongen mannelijke in zijn stralende levende potentie zich kan manifesteren. Zodat het verwrongen vrouwelijke in haar OM-vangende principe tot in haar diepste wezen gezien en geliefd kan zijn en dat ze samen een eenheid kunnen vormen? Een eenheid binnenin onszelf en binnen de wereld waarin wij leven! En daar kom ik dan uit bij De Grote Moeder, The Divine Mother, de Goddelijke Moeder.

Het eeuwige ondeelbare principe van liefdevolle mededogen, die, zo las ik, de aarde niet verlaat totdat al haar kinderen verlost zijn. In de geschiedenis heeft ze vele namen en vele vormen en ze zijn allemaal even waardevol. Het zou te vergelijken zijn met het licht dat je ziet breken in een prisma. Je weet dat het allemaal één is aan de ene kant van het prisma, maar dat het zich in verscheidenheid van kleuren en nuances laat zien aan de andere kant. De goddelijke Moeder is ondeelbaar verbonden met Liefde, ondeelbaar verbonden met een oneindig mededogen. Het is belangrijk dit te voelen, zodat het zich een plaats kan verwerven in ons bewustzijn, zodat Zij zich een weg kan vormen naar het hart-bewustzijn van de mens, naar jou als je dit leest. In deze ervaring wordt de eerste stap gemaakt van werkelijk helen. Te weten dat er een Goddelijke Moeder is, die niet oordeelt, die niks verlangt (van jou) en die (jou) liefheeft.

Omdat dit voor mij steeds belangrijker werd, heb ik gezocht naar een beeld, een Naam (voor mijn praktijk), als een aspect van deze Goddelijke Moeder. Om de energie van de Moeder uit te nodigen aanwezig te zijn op een iets bewustere manier. Ze is bekend onder zoveel namen. En zoveel vrouwen - zoals Maria - hebben in die hoedanigheid een belangrijk aspect van de Goddelijke Moeder gemanifesteerd. En zo zijn er veel meer. Sommigen zitten in ons bewuste van nu en van sommigen zitten diep weg in ons onderbewuste, maar allemaal symboliseren ze die Ene Moeder. En het maakt ook niet uit in welke vorm je haar erkent (denk aan het licht prisma), omdat elke manifestatie je terugleidt naar de Oerbron van het Moederlijke.

Lees en hoor de namen en spreek ze uit:

Akewa, Aphrodite, Amaterasu, Asherah, Astarte, Athene, Cerredwin, Chicomecoatl, Coatilicue, CYbele, Demeter, Diana, Gaia, Ganga, Hecate, Hera, Inanna, Ishtar, Isis, Izanami, Kali, Kwan Yin, Lakshmi, Lilith, Maät, Maria, Maya, Mboze, Mielikke, Morgana, Mut, Nidaba, Oya, Parvati, Paso Wee, Pele, Rhiannon, Saraswati, Shakti, Shekhina, Sophia, Tara, Uma, Yemaya.

En de grote naam van Ma, de Mater waar we allemaal uit bestaan.

Er zijn ook momenten dat je Haar energie herkent in daden van anderen of van jezelf: een gevoel van liefde, een daad van onbaatzuchtigheid of opofferingsgezindheid. Het gevoel wat je soms kan hebben naar de mensen die je liefhebt in je leven, naar je kinderen. De ervaring dat als je je armen om iemand heen slaat, dat dit niet alleen jij bent, maar dat er een warmte en een moederlijk mededogen is die oeroud is en die jij op dat moment doorgeeft! Er zijn ook momenten in je leven dat je Haar niet zo snel terugvindt: in boosheid, ongeduld, oordelen, manipulatie, buitensluiten, geweld en noem maar op.

In die zin denk ik dat de energie van de Grote Moeder te verbinden is met onze hartenergie en dus met ons fysieke hart en ons hartchakra. Vanuit die plek stroomt er een balancerende werking naar alle delen en energiesystemen in ons zelf en naar de wereld om ons heen. Mijn hoop is dat elk mens die harmoniserende werking van de liefdevolle, grote, Oneindige, Goddelijk Moeder internaliseren kan. Als gevolg daarvan kan het hart geactiveerd worden, die zo de harmonieuze frequenties in en om zich heen kan neerzetten en het geluk van verbondenheid kan ervaren. Dat geluk kan zich dan verheffen in de bewustwording van het Hoger (Heilige) Hart.

Dan zal er een aspect van de oorspronkelijk potentie van de mens geactiveerd zijn!

Moeder aarde

Zie ook:

  • Annine-pansophia.nl
  • A. E. G. van der Meer, Van Sophia tot Maria. De wedergeboorte van de verborgen Moeder, Geesteren, 2008.
  • A. E. G. van der Meer, Van Venus tot Madonna. Een verborgen geschiedenis, Den Haag, 2006.


Neem contact met mij op

Heb je een vraag over de site, een behandeling of wilt u zich opgeven voor een sessie

ADRES GEGEVENS

Mannaz de Witte Tara
Hanneke Bouma
Bruine Engseweg 41
3911 CJ Rhenen
T: 0317 - 618 609

MANNAZ DE WITTE TARA

Praktijk voor Heling en wel-Zijn:
Energie-, gevoels-, lichaams- & Bron-Bewustzijn,
Innerlijke & Omgevings-chemie

NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van aanbiedingen, nieuws of nieuwe ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief.